5 TIPS FOR NON-DESIGNERS

Občas mě kontaktují zákazníci, které tlačí čas natolik, že nemohou čekat déle jak 2 dny na grafické práce. Protože už včera bylo pozdě. Častokrát je tak zákazník nucen udělat si tento plakát sám. A aby to vypadalo k světu, dala jsem vám sem pár tipů, jak na to.

Sometimes I get contacted by customers who push time so much that they can’t wait more than 2 days for graphics. Because yesterday was too late. The customer is often forced to make this poster themselves. And to make it look good, I gave you some tips on how to do it.

Používejte Canvu, ne Microsoft Word

Grafici to neradi slyší, ale Canva je stále menší zlo, jak vytvořený plakát v MS Word. A to se ani nebudeme bavit o tom, když někdo nachází zalíbení ve Word artu pro každou informaci použije jiný efekt. Canva je skvělá, a dokáže ulehčit práci. A k tomu všemu má ještě některé přednastavení a šablony zdarma. Je to fajn nástroj, pokud si nemůžete dovolit čekat několik dnů na grafika.

Lze zde vytvořit téměř vše, od plakátů po obal CD. Jsou tam uložené formáty, šablony na určité témata. Vy si jen vyberete, a následně přizpůsobíte. Jen pozor na diakritiku v použitém fontu, ne vždy je podporovaná.

Use Canva, not MS Word
Psssst… don’t tell this to graphic designers, but Canva is not as bad as graphic designers say. Also not that bad like a poster created in MS Word. And we won’t even talk about when someone finds a sense of life in Word art and for each information use a different effect. Canva is a great tool that can make work easier. It has some free presets and templates. It’s a nice tool if you can’t afford to wait a few days for graphics.

You can create almost everything from posters to CD cover. There are stored formats, templates on certain topics. You just choose, and then customize. Just pay attention to the diacritics in the font used, not always supported (never-ending problem of Czech language).

Fonty jsou základ

Existuje spousta skvělých webů, které vám mohou usnadnit práci s výběrem druhého fontu. Asi nejznámější web pro nalezení ideální kombinace fontů je FontPair, který dokonce využívá i datábázi z Google fonts, tzn. Že tyto fonty jsou volné k použití. 

Kontrast má v tomto případě dva významy. Při hledání vhodných fontů je ideální kombinovat 2 rozdílné fonty. Patkové a bezpatkové / patkové a ručně psané / bold a light. Druhý význam kontrastu spočívá v čitelnosti písma, měli by ho přečíst i lidé se zrakovou vadou. Skvělý pomocník je Colour contrast analyser.

Font basics
There are plenty of great tools that can make it easier for you to choose a second font. Probably the best known website for finding the ideal combination of fonts is FontPair, which even uses database from Google fonts, ie. That these fonts are free to use.

In this case, contrast has two meanings. It is ideal to combine 2 different fonts. Serif and sans serif / serif and handwritten / bold and light. The second meaning of contrast lies in the legibility of the font, which should also be read by people with visual impairment. A great tool is the Color contrast analyzer.

Perfect article about how to use fonts: https://digitalsynopsis.com/design/font-psychology-emotions/

Čím míň, tím líp

Barev, fontů, tvarů, fotek, informací. Nezapoměňte na to, že by vámi sdělovaná informace měla být co nejjasnější a nejstručnější. Kdy, kde a co. Pokud se tedy nebavíme o knize či katalogu, ale třeba o plakátu. (Tajně totiž doufám, že nikdo nenavrhuje vizuál knihy nebo katalogu bez designera).

Spousta klientů potřebuje dostat na leták ve formátu A5 informace o obsahu jedné normostrany. Jejich případný zákazník je tak utopený v hromadě informací, což úplně tak není účel vizitky, letáku a nebo plakátu. Snažte být struční (ne strozí). 

Less is better
Colors, fonts, shapes, photos, information. Remember that the information you provide should be as clear as possible. When, where and what. So if we are not talking about a book or catalog, but about a poster. (I secretly hope no one suggests a visual book or catalog without a designer).

Many clients wants to give information of one standard page on an A5 leaflet. Their prospective customer is drowned in a pile of information, which is not the purpose of a business card, flyer or poster. Try to be concise (not austere).

banner

Barevné palety

Není nic horšího vidět sytě červený text na sytě zeleném/modrém pozadí. Skvělou stránkou, která vám může v tomto ohledu pomoct, je coolors a colorhunt.coCoolors generuje skvělé palety barev, které můžete použít nejen v digitální/tištěné podobě, ale i v interiéru.

Color palettes
There is nothing worse to see red text on green / blue background. Coolors and colorhunt.co are great sites that can help you. Coolors creates great color palettes that you can use not only in digital / printed, but also in interior design.

Najděte si grafika

Nejlepší řešení vůbec. Pokud vás netlačí čas a máte rozpočet, není nic lepšího, než svěřit svůj projekt někomu, kdo tomu rozumí. 

Ale pozor, každý grafik má svoji specializaci. Někdo rozumí 3D grafice, někdo je mistrem ve tvorbě log. Jiný zase rozumí webovým stránkám. 🙂

Hire a graphic designer
The best solution ever. If you have time and budget, there’s nothing better than entrusting your project to someone who understands it.

But beware, every graphic designer has his own specialty. Someone understands 3D graphics, some are master in creating logos. Others understand websites. 🙂

Be the first to comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..