FAQ

Jakou Střední školu jsi studovala?
SŠUM v Brně, obor Multimediální tvorba se zaměřením na intermedia a grafický design. Dala mi mnoho nezapomenutelných lekcí a hlavně mě naučila jednu zásadní věc – nikdy se nevzdát.

Which high school did you study?
High school of Arts and Management, specialization Multimedia Design with a focus on Intermedia and Graphic Design in Brno (CZ). It gave me many unforgettable lessons and most importantly it taught me one crucial thing – never to give up.


Kde pracuješ?
Pracuji jako grafik, a to ve dvou firmách zároveň. Živnost mám zatím jako vedlejší činnost, ale brzo budu úplný volnonožec. 🙂 

Where are you working?
I work as a graphic designer in two companies at the same time. And I’m also part-time freelancer, but soon I will be a full-time freelancer. 🙂


Proč se stěhuješ zrovna do Holandska?
Vždycky mě to táhlo do zahraničí, a to i po mé negativní zkušenosti z Anglie. Letos v létě jsem tuto zemi navštívila poprvé a byla jsem z ní v šoku v pozitivním slova smyslu. O pár dnů později jsem shodou okolností poznala kluky z NL. Jeden z nich se do mě zamiloval, a uhnal mě (😄). Rozhodnutí, že už nechci zůstat v ČR a že nechci vztah na dálku bylo celkem pochopitelné. A tak v průběhu ledna roku 2020 mířím do NL. 🙂

Why are you moving to Holland?
I always want to live abroad, even after my negative experience from England. This summer I visited Netherland for the first time and was shocked in a positive way. A few days later, I meet the guys from NL in another corner of Europe. One of them fell in love with me and after some time I fell in love with him also (😄). The decision that I no longer want to stay in the Czech Republic and that I do not want a long distance relationship was quite understandable. So during January 2020 I am heading to NL. 🙂


Co tam budeš dělat?
To, co teď. Budu grafik na volné noze

What will you do there?
Same thing like now. I will be a freelance graphic designer.


A to se nebojíš? 
Každý se tak trochu bojí, když vystupuje ze své komfortní zóny a kráčí do neznáma. Ale důležité je tomu strachu nevěřit. Protože jak já s oblibou říkám, náš mozek nám vždycky servíruje ty nejhorší scénáře. Při tom se ani z 95% nestanou skutečností. 

Are you not afraid?
Everyone is a bit afraid of getting out of their comfort zone and goes into the unknown. But it is important not to believe to your fear. Because, as I like to say, our brain always make the worst scenarios. At the same time, they do not happen in 95%.


Psa si bereš s sebou? 
Ano, Jessie se bude stěhovat se mnou :). Určitě bych ji nenechala samotnou v ČR. Není to věc, kterou zahodím v momentě, kdy se mi nebude hodit. Je to živá bytost, která cítí. Speciálně kvůli ní jsem zařídila odvoz autem do NL, protože cesta letadlem by pro ní mohla být traumatická.

Do you take your dog with you?
Yes, Jessie will move with me :). Surely I would not leave her alone in the Czech Republic. She is not a thing which I throw away when I don’t find it useful. She is a living being with feelings. Especially because of her, I arranged a transport by car to NL, because the flight could be traumatic for her.


Je Jessie čistokrevná? 
Ano, je. Mám ji z CHS ze Širé pláně

Is Jessie purebred?
Yes she is. I got she from breeding station Širá pláň.